Poštovani kupci,

Svojom posetom ili kupovinom u onlajn prodavnici Brightly Official (u daljem tekstu: Prodavnica) prihvatate ove Opšte uslove prodaje (u daljem tekstu: Opšti uslovi). Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se sa pravilima koja primenjujemo. Prodavnica zadržava pravo da bez prethodnog obaveštavanja kupaca vrši izmene i dopune ovih Opštih uslova.

Sadržaj Opštih uslova:

 1. Predmet Opštih uslova
 2. Subjekti Opštih uslova
 3. Proizvodi i cene
 4. Naručivanje
 5. Dostava
 6. Plaćanje
 7. Izjavljavanje reklamacije
 8. Pravo na odustanak od ugovora o prodaji zaključenog na daljinu
 9. Šta ukoliko kupljena roba ne odgovara
 10. Zaštita intelektualne svojine
 11. Komentari, komunikacija i drugi sadržaji koji ostavljaju kupci
 12. Opisi i slike proizvoda
 13. Radno vreme Prodavnice
 14. Ažuriranje podataka na Internet stranici
 15. Odgovornost Online prodavca

1. Predmet Opštih uslova

Ovi Opšti uslovi uređuju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i reklamacije robe ponuđene na internet stranici Brightly Official (u dosadašnjem i daljem tekstu: Internet stranica).

2. Subjekti Opštih uslova

Prodavac robe koja se naručuje i plaća putem pouzeća ili online je DRAGUTIN KOVAČEVIĆ PR, SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA NAĐA, IVANJICA, Venijamina Marinkovića 70, Ivanjica, MB: 62283149, PIB: 104846617, mejl adresa: info@brightlyofficial.com (u dosadašnjem i daljem tekstu: Online prodavac). Kupac robe je fizičko lice koje je posetilac Prodavnice i koji odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u virtuelnu korpu, plati ga platnom karticom ili pošalje narudžbinu, pa nakon toga artikal plati pouzećem (odnosno gotovinom prilikom dostave).

3. Proizvodi i cene

Putem Prodavnice kupcu je omogućena kupovina svih proizvoda koji se nalaze na Internet stranici, pri čemu proizvodi u svemu odgovaraju pratećim deklaracijama objavljenim uz proizvode (u daljem tekstu: Proizvodi). Cene svih Proizvoda su na Internet stranici iskazane sa uračunatim porezom na dodatu vrednost i u valuti srpski dinar (RSD).

4. Naručivanje

Proizvodi se naručuju ubacivanjem u virtuelnu korpu na Internet stranici. U slučaju da Online prodavac nije u mogućnosti da isporuči sve naručene Proizvode, isporučiće raspoložive od izabranih Proizvoda, o čemu će obavestiti Kupca putem mejla. Online prodavac zadržava pravo da otkaže porudžbinu nakon fizičke identifikacije i provere artikla, ukoliko lice zaduženo za kontrolu artikala pre slanja utvrdi da takav artikal nije adekvatan za dalju prodaju, o čemu će Online prodavac takođe obavestiti kupca putem mejla.

5. Dostava

Naručeni Proizvodi dostavljaju se do ulaza u stambeni objekat kupca. Dostavljač nije obavezan da nosi robu do sprata, odnosno stana u kojem se nalazi kupac, već do ulaza u zgradu kupca.

Proizvodi se dostavljaju na celokupnom području teritorije Republike Srbije. Isporuku Proizvoda vrši kurirska služba City Express, i to radnim danima od od 08.00h do 16.00h. Rok za isporuku naručenih Proizvoda je od 5 do 7 radnih dana od trenutka naručivanja. Rok za isporuku može biti i duži od navedenog u slučaju da naručeni Proizvodi nisu trenutno dostupni ili ukoliko je kupac potvrdu o online kupovini dobio tokom vikenda ili državnih praznika ili je na Online prodavnici u toku akcija. Dostava je besplatna za kupovine u Online prodavnici u vrednosti od preko 6000 RSD.

Prilikom preuzimanja pošiljke kupac je dužan da u prisustvu dostavljača otvori pošiljku. Ukoliko je bilo koji od Proizvoda oštećen ili nedostaje, kupac zajedno sa dostavljačem sačinjava u dva primerka zapisnik o oštećenju ili neisporučivanju Proizvoda i isti potpisuju kupac i dostavljač. Jedan primerak zapisnika zadržava kupac, a drugi dostavljač. U slučaju da je Proizvodi isporučen u celosti u skladu sa porudžbinom kupca, kupac je obavezan da prilikom preuzimanja Proizvoda potpiše otpremnicu, koju kurirska služba uzima kao potvrdu o preuzimanju naručenih Proizvoda. .

Ukoliko kupac naručene Proizvode odbije da primi prilikom isporuke na željenu adresu, Online prodavac zadržava pravo da od kupca zahteva nadoknadu poštanskih i sopstvenih troškova koje je snosio u svrhu isporuke Proizvoda kupcu.

6. Plaćanje

Naručene Proizvode kupac može platiti platnim karticama ili gotovinom dostavljaču prilikom dostave.

U slučaju povrata Proizvoda, povrat novca kupcu vrši se od strane Online prodavca isključivo na tekući račun koji je kupac naznačio u Izjavi o odustanku od kupovine ili Reklamacionom listu.

7. Izjavljavanje reklamacije

Online prodavac je, u skladu sa zakonom, odgovoran za eventualnu nesaobraznost robe ugovoru, a usled čega kupac može izjaviti reklamaciju.

Detaljno opisanu proceduru izjavljivanja reklamacije sa pojašnjenjem koraka koje je potrebno preduzeti u navedenu svrhu možete pronaći ovde.

Osim toga, Reklamacioni list možete preuzeti ovde.

Ukoliko ste nezadovoljni donetom odlukom o reklamaciji, imate mogućnost rešavanja spora podnošenjem vansudskog potrošačkog predloga u skladu sa članom 149 Zakona o zaštiti potrošača, nekom od tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova koja se nalaze na javno objavljenoj listi Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine Republike Srbije – https://vansudsko.mtt.gov.rs/adrbodies.

8. Pravo na odustanak od ugovora o prodaji zaključenog na daljinu

Više detalja o postupku Odustanka od kupovine možete pronaći ovde.

9. Šta ukoliko kupljena roba ne odgovara

Ukoliko kupac utvrdi da Proizvod nije odgovarajući u veličini, potrebno je da kontaktira Korisničku podršku Online prodavca najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema Proizvoda na broj telefona: .

U slučaju zamene, Proizvod mora biti u potpunosti nov i nekorišćen, sa svim pratećim oznakama (deklaracijama i etiketama).

Nije moguće vršiti zamenu Proizvoda ukoliko je isti nošen, odnosno prilikom zamene Proizvoda obavezno je vratiti isti u ispravnom i nekorišćenom stanju, kao i u originalnom, neoštećenom pakovanju.

10. Zaštita intelektualne svojine

Celokupan sadržaj objavljen na Internet stranici Online prodavca, a što podrazumeva stranice, dizajnerske elemente, tekstove, fotografije, logotipe, audio zapise i softver vlasništvo je Online Prodavca i ne može se koristiti bez prethodne saglasnosti istog. Sve informacije dostupne na Internet stranici isključivo su informativnog karaktera i iste se ne smeju koristiti u komercijalne svrhe, niti distribuirati trećim fizičkim i/ili pravnim licima.

11. Komentari, komunikacija i drugi sadržaji koji ostavljaju kupci

Kupci mogu slobodno komentarisati Proizvode i slati email poruke. Prodavnica zadržava pravo da ne objavi zlonamerne komentare, zatim one koji sadrže nepristojne izjave, šire mržnju i/ili diskriminaciju ili na bilo koji drugi način ugrožavaju prava drugih. Online prodavac ima pravo da blokira prijem svake komunikacije koja se šalje sa email naloga sa kog je prethodno isporučen neprimeren i/ili uvredljiv i/ili preteći sadržaj. Komentari takve prirode će biti uklonjeni bez prethodnog obaveštenja od strane Online prodavca. Lažno predstavljanje i registracija sa tuđom email adresom nije dozvoljena. Protiv navedenih aktivnosti Prodavnica može pokrenuti odgovarajući postupak propisan pozitivnim propisima Republike Srbije.

12. Opisi i slike proizvoda

Prodavnica nastoji da sve Proizvode opiše što je tačnije moguće, kao i da koristi što verodostojnije fotografije Proizvoda. Ipak, Prodavnica nije u mogućnosti da garantuje da su svi navedeni podaci koji se tiču Proizvoda 100% tačni, kompletni, pouzdani i bez bilo kakvih grešaka. Ako Proizvod koji je kupac kupio odstupa od podataka koji su navedeni na Internet stranici, tj. objavljenoj deklaraciji, kupac ga može vratiti Online prodavcu u nekorišćenom stanju u skladu sa procedurom Odustanka od kupovine, i to tako što će popuniti i dostaviti Online Prodavcu Izjavu o odustanku od ugovora o kupoprodaji zaključenog na daljinu, nakon čega će Online prodavac izvršiti povraćaj novca kupcu.

13. Radno vreme Prodavnice

Prodavnica radi od 00-24h, 7 dana u nedelji. U slučaju tehničkih problema ili tokom redovnog održavanja, Internet stranica može biti kraći vremenski period nedostupna, o čemu će svi korisnici i kupci biti blagovremeno obavešteni.

14. Ažuriranje podataka na Internet stranici

Prodavnica zadržava pravo da, u svako vreme, bez bilo kakve prethodne najave, izvrši promenu podataka prikazanih na bilo kom delu Internet stranice.

15. Odgovornost Online prodavca

Online prodavac snosi sve obaveze, troškove i odgovornosti u slučaju da se tokom bilo kog upravnog, prekršajnog, sudskog ili drugog postupka koji proizilazi iz online trgovine koja se obavlja putem Prodavnice utvrdi odgovornost Online prodavca za nepoštovanje zakonskih obaveza ili ovih Opštih uslova kupovine.